طراحی و تحلیل سامانه خدمات ICT...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات طراحی و تحلیل سامانه خدمات ICT...
  تاریخ شروع پروژه : 1389/1/16  کارفرما : مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی
طراحی و تحلیل سامانه خدمات ICT به منظور مقایسه ایران با کشورهای منطقه در جهت نیل به چشم‌انداز بیست ساله

خلاصه طرح

-