مطالعه تطبیقی شهرکهای فناوری د...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات مطالعه تطبیقی شهرکهای فناوری د...
  تاریخ شروع پروژه : 1389/1/16  کارفرما : مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی
مطالعه تطبیقی شهرکهای فناوری در سطح بین‌المللی

خلاصه طرح

ضرورت اجرا و اهداف طرح: هدف اصلي اين سامانه معرفي فعاليت‌ها و توانمندي‌هاي جهاددانشگاهي در عرصه‌هاي مختلف در سطح بين‌المللي مي‌باشد. با توجه به گستردگي و تنوع فعاليت‌ها و قابليت‌هاي جهاددانشگاهي در قالب‌ها و زمينه‌هاي مختلف كاري نياز به سامانه‌اي براي جمع‌آوري و معرفي آن‌ها در يك قالب مشخص وجود دارد.

براي گردآوري كليه فعاليت‌هاي جهاددانشگاهي در يك بستر نرم‌افزاري و معرفي اين فعاليت‌ها در سطح بين‌المللي نيازمند برنامه توسعه يافته‌اي هستيم که بتواند تمامي اين توانمندي‌ها را در يك قالب دريافت و ارائه دهد و سپس با معرفي مناسب آنها اقدام به جلب همکاري‌هاي بين‌المللي و فروش و جذب سرمايه بکند.

روش اجرایی و نتایج حاصل از اجرای طرح

اين سامانه توانایی نگهداري و ثبت محصولات و خدمات را در دسته‌بندي‌هاي مختلف داراست که این سبب مي‌شود در آينده مجموعه وسيعي از محصولات و توانمندي‌ها را به صورت سلسله مراتبي و منظم در اختيار داشته باشيم که سبب سهل‌الوصول بودن جستجو و يا پيگيري موردي محصول و معرفي آن به صورت قابل لمس‌تري امکان‌پذير مي‌باشد. همچنين جمع‌آوري اطلاعات از کليه واحدها سبب مي‌شود تا اگر محصولي اطلاعات ناقصي دارد، تکميل شود و در اختيار مشتريان قرار گيرد. همچنين در صورت کار موازي واحدها روي محصولات مختلف اين تجميع اطلاعات، واحدها را با هم همراستا کرده و سبب ‌شود با برايند بيشتري به نتيجه نهايي برسند. همچنين ممکن است محصولي، به دست فراموشي سپرده شده باشد که با اين بازنگري و جمع‌آوري اطلاعات آن هم در قالب فرم‌هاي طراحي شده، به معرفي مجدد آن مي‌پردازيم. در هر يك از اين ديدگاه‌ها هدف اصلي از تهيه‌ سايت‌، كاربران و مخاطبان سايت و بسته‌هاي اطلاعاتي مورد نياز براي سايت آورده شده است.كه البته بحث جمع‌آوري اطلاعات نيز مهم و داراي اهميت است.