طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی وب‌س...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی وب‌س...
  تاریخ شروع پروژه : 1389/9/2  کارفرما : معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی وب‌سایت جهاددانشگاهی در سطح بین‌الملل

خلاصه طرح

-