تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی ساما...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی ساما...
  تاریخ شروع پروژه : 1389/1/15  کارفرما : شرکت دانش‌بنیان جهاددانشگاهی
تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی سامانه مدیریت سهام شرکت دانش بنیان بر روی شبکه اینترنت

خلاصه طرح

-