نرم افزار پایش و مانیتورینگ کا...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات نرم افزار پایش و مانیتورینگ کا...
  تاریخ شروع پروژه : 1390/3/24  کارفرما : شرکت نفت فلات قاره
نرم افزار پایش و مانیتورینگ کالیبراسیون ادوات و تجهیزات اندازه گیری در راستای استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد iso-9001 -2000

خلاصه طرح

اهداف و سياست‌هاي اجراي طرح :

  1. سازماندهي اطلاعات مربوط به کاليبراسيون تجهيزات اندازه‌گيري و سهولت در دسترسي به اين اطلاعات
  2. سهولت نظارت بر فرآيند کاليبراسيون به منظور کنترل کيفيت مطابق با استانداردهاي ايزو.
  3. اين نرم‌افزار به سادگي براي تمام شرکت‌هايي که به نوعي با مقوله استاندارد در ارتباط هستند قابل ارائه است. اين سامانه براي شرکت نفت، شرکت گاز، وزارت نيرو و ... نير قابل ارائه مي‌باشد.
  4. نصب آسان و عدم نياز به پشتيباني گسترده از نرم‌افزار. اين سيستم بر روي شبکه‌هاي محلي و اينترنت به سادگي نصب مي‌شود. با نصب اين سامانه بر روي سرور به سادگي مي‌توان از طريق مرورگر اين نرم‌افزار را روي شبکه‌هاي مرتبط مشاهده کرد.
  5. وجود حساب کاربري مبتني بر نقش‌ها که امنيت سامانه را افزايش مي‌دهد.

مراحل و اجراي طرح شامل جمع‌آوري و تحليل نيازمندي‌ها، طراحي سامانه، پياده‌سازي و نصب سامانه مي‌باشد.

نتايج اجراي طرح:

  1. کاهش فعاليت‌هاي مديران شرکت نفت براي کنترل کردن فرآيند کاليبراسيون و تعمير ادوات اندازه‌گيري
  2. دستيابي آسان‌تر به استاندارهاي ايزوي بالاتر بدليل وجود ديسيپلين کاري مشخص در فرآيند کاليبراسيون، و کاهش حجم فعاليت مديران

تعيين سطح کيفي ادوات اندازه‌گيري خريداري شده، و تحصيل دقت و خبرگي بيشتر در تهيه ادوات