تحليل و طراحي سيستم پشتيباني ا...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات تحليل و طراحي سيستم پشتيباني ا...
  تاریخ شروع پروژه : 1390/1/1  کارفرما : داخلی
تحليل و طراحي سيستم پشتيباني از تصميم در تشخيص سرطان سينه

خلاصه طرح

سرطان سينه يكي از شايع‌ترين سرطان‌ها در ميان زنان جهان و همچنین شايع‌ترين سرطان در ميان زنان ايران است.

به همين دليل فعالیت‌های گسترده‌ای جهت درمان این نوع سرطان صورت گرفته است. درمان صحیح نیازمند تشخیص صحیح است. يكي از مهمترين مراحل در تشخيص سرطان سينه دسته‌بندي تومور سرطاني است. بر اين اساس، تومور سرطاني به دو دسته خوش‌خيم و بدخيم تقسيم مي‌شود که تشخیص آن به سادگی امکان‌پذیر نیست. بنابراین، وجود يك سيستم پزشكيار كه بتواند به عنوان يك مشاور در كنار پزشك قرار گيرد و تشخيص نوع تومور را تسهيل سازد ضروري به نظر مي‌رسد.

به منظور تسهيل امر تشخيص سرطان، يك نرم‌افزار پزشكيار دسته‌بندي تومور سرطاني با استفاده از روش استلال نمونه محور (CBR) پياده‌سازي شد. اساس كار اين روش بر اين فرض استوار است که: «مشكلات مشابه راه‌حل‌هاي مشابه دارند». نرم‌افزار فوق با استفاده از روش Holdout بر روی مجموعه داده جهانی سرطان سینه Wisconsin از مرجع دانشگاه UCI تست شد که دقت 99.28% حاصل گردید. این عدد بیانگر توانایی بالای روش استدلال نمونه محور برای دسته‌بندی تومور سرطانی بر روی داده‌های Wisconsin و قابل مقایسه با سایر روش‌های دسته‌بندی ارائه شده بر روی این مجموعه داده می‌باشد.

در این روش، داده‌های مربوط به بیماران قبلی به همراه نتایج آن‌ها یعنی خوش‌خیم بودن و یا بدخیم بودن در یک پایگاه دانش به نام Case Base ذخیره می‌شود.

پس از ارزیابی مدل ارائه شده با استفاده از روش فوق دقت 99.28% حاصل گردید. این عدد بیانگر توانایی بالای روش استدلال نمونه محور برای دسته‌بندی تومور سرطانی بر رویدادهای Wisconsin و قابل مقایسه با سایر روش‌های دسته‌بندی ارائه شده بر روی این مجموعه داده می‌باشد.