توسعه نظام جامع سنجش شاخص‌هاي ...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات توسعه نظام جامع سنجش شاخص‌هاي ...
  تاریخ شروع پروژه : 1390/1/1  کارفرما : معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
توسعه نظام جامع سنجش شاخص‌هاي فرابخشي فناوري اطلاعات در دو استان منتخب كشور

خلاصه طرح

هدف از طرح توسعه نظام جامع سنجش شاخص‌هاي فرابخشي فناوري اطلاعات در دو استان منتخب، طراحي و توسعه چارچوبي است كه بتوان به‌صورت فرايندي مستمر و پويا اجراي عمليات جمع‌آوري، محاسبه و ثبت اطلاعات شاخص‌هاي فرابخشي فناوري اطلاعات را سامان بخشيد. مبناي اصلي شاخص‌هاي فرابخشي فناوري اطلاعات در برنامه چهارم مي‌باشد كه با توجه به شاخص‌هاي بين‌المللي و سياست‌هاي كلان كشور، مورد بازنگري و بازتعريف قرار مي‌گيرد. به اين منظور، اين طرح، در سه فاز تعريف گرديده است. اين مراحل عبارتند از:

  • فاز اول:
  • اصلاح و بازنگري شاخص‌هاي فرابخشي با توجه به رويکرد کشور به منظور دست‌يابي به جامعه دانش‌بنيان؛
  • تشکيل کميته‌اي عالي به منظور تأييد نهايي فهرست شاخص‌هاي فرابخشي IT؛
  • طراحي و توسعه مدلي فرايندي براي طرح سنجش شاخص‌ها.
  • فاز دوم:
  • تدوين طرح استخراج اطلاعات موردنياز براي سنجش هر شاخص؛
  • استخراج اطلاعات هر شاخص براي 2 استان منتخب (تعيين وضعيت موجود شاخص‌ها)؛
  • تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده و نهايي نمودن نظام سنجش شاخص‌ها در قالب قواعد و رويه‌هاي مشخص.
  • فاز سوم:
  • ايجاد و توسعه سامانه تحت وب سنجش شاخص‌هاي عملكرد فناوري اطلاعات.

مهم‌ترين خروجي اين طرح آن تدوين سيستمي براي جمع‌آوري، استخراج، محاسبه، ثبت، بازيابي و كنترل اطلاعات و شاخص‌هاي حوزه فناوري اطلاعات و ارائه آن در قالب يك بسته نرم‌افزاري پويا مي‌باشد.