بهبود و توسعه فناوری اطلاعات د...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات بهبود و توسعه فناوری اطلاعات د...
  تاریخ شروع پروژه : 1390/2/10  کارفرما : شرکت نفت و گاز پارس
بهبود و توسعه فناوری اطلاعات در شرکت نفت و گاز پارس

خلاصه طرح

شرکت نفت و گاز پارس بعنوان بزرگترين شرکت در سرمايه‌گذاري، مديريت و نظارت بر اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي عظيم در توسعه فازهاي پارس جنوبي ايفاي نقش مي‌نمايد.

مديريت نوين و اثربخش بر اين شرکت هنگامي تحقق مي‌يابد که مديران، کارشناسان، برنامه‌ريزان و مجريان در واحدهاي عملياتي و ستادي بتوانند با استفاده از اطلاعات لحظه‌اي و شفاف، عملکرد مشاوران، و مجريان طرح‌ها و پروژه‌هاي پارس جنوبي را رصد نموده و تصميمات راهبردي براي پروژه‌هاي توسعه‌اي POGC اتخاذ نمايند.

جهت تحقق چشم‌انداز و رسیدن به اهداف فناوري اطلاعات و ارتباطات در وضعیت مطلوب، راه‌كارهاي زير پيشنهاد مي‌گردد.

حاصل اجراي اين پروژه ارائه راه‌کارهاي پيشنهادي در حوزه‌هاي راهبردي، ساختاري، منابع انساني، نرم‌افزارهاي کاربردي، سخت‌افزارها و شبکه‌هاي ارتباطي با استفاده از تجربيات موفق شرکت‌هاي نفتي بين‌المللي بوده است. بديهي است اجراي راه‌کارهاي پيشنهادي مي‌تواند شرکت نفت و گاز پارس را به يک نهاد مديريتي دانش‌بنيان و يادگيرنده تبديل نموده و نقش مهمي در نيل به اهداف و آرمان‌هاي جمهوري اسلامي ايران بازي نمايد.