بررسی و تحلیل نیازمندیهای اطلا...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات بررسی و تحلیل نیازمندیهای اطلا...
  تاریخ شروع پروژه : 1389/11/11  کارفرما : پژوهشگاه رویان
بررسی و تحلیل نیازمندیهای اطلاعاتی مرکز درمان ناباروری رویان جهاد دانشگاهی

خلاصه طرح

هدف:

بررسی و تحلیل نیازمندی‌های اطلاعاتی مرکز درمان ناباروری پژوهشگاه رویان، شناسایی و تحلیل شکاف‌های موجود و همچنین ترسیم وضعیت مطلوب مرکز از حیث به کارگیری فناوری اطلاعات.

خلاصه طرح:

بدون تردید نظر به پيشرفت چشمگير پژوهشگاه رويان در عرصه داخلي و بين‌المللي، حجم فعاليت‌ها، روابط و مناسبات آن كه به طور گسترده‌اي در حال گسترش است، استفاده صحيح و هدفمند از فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌تواند موجب اداره بهتر امور و توسعه هر چه سريعتر پژوهشگاه شود. فرآيند درمان در اين مركز شامل دو سيکل اساسي تشخيص و درمان مي‌شود. از اين رو براي دستيابي به وضعيت مطلوب در بهره‌برداری از فناوري اطلاعات و کاربردهای آن در طراحی سامانه‌های کارآمد مورد نیاز مرکز درمان پروژه حاضر شكل گرفت كه گزارش آن به شرح ذيل مي‌باشد:

بر این اساس و در گام نخست وضعيت موجود سيستم‌هاي اطلاعاتي و نرم‌افزارهای فعلی، ساختار و بستر ارتباطي بخش‌های مختلف مرکز درمانی مورد بررسي قرار گرفت و در گام بعدي فرآيندهاي اجرايي موجود در مرکز تهیه و ترسيم شد. با استفاده از دانش بدست آمده از تحليل نيازمندي‌هاي مرکز درمانی پژوهشگاه رويان و همچنين مطالعه تجربيات موفق ساير كشورها، وضعیت مطلوب مرکز از حیث به کارگیری فناوری اطلاعات و نیاز به نرم‌افزارهای مورد نياز مرکز به همراه ويژگي‌هاي آن در گزارش تشريح شد.

خروجی‌ها: بررسي و تحليل نيازمندي‌هاي اطلاعاتي مركز درمان ناباروري پژوهشگاه رويان جهاددانشگاهي، مدل EPC فرآیندهای کاری مرکز درمان ناباروری