مشاوره و تدریس دو کارگاه آموزش...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات مشاوره و تدریس دو کارگاه آموزش...
  تاریخ شروع پروژه : 1390/2/14  کارفرما : پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه
مشاوره و تدریس دو کارگاه آموزشی با عناوین "خدمات با ارزش افزوده در مراکز رشد" و "مروری بر تجربیات بین‌المللی در توسعه فن آفرینی"

خلاصه طرح

هدف:

ارتقاء توانمندیهای تخصصی مدیران پارک‌ها و مراکز رشد کشور

خلاصه طرح:

برگزاری دو کارگاه آموزشی دو روزه با عنوان "خدمات با ارزش افزوده در مراکز رشد" و "ارائه تجربیات بین‌المللی در توسعه فن‌آفرینی" ویژه مدیران و کارشناسان پارک علم و فناوری کرمانشاه.

خروجی‌ها:

تدوین طرح درس و محتوای کارگاه‌های مذکور

برگزاری دو عنوان کارگاه آموزش برای مدیران و کارشناسان پارک علم و فناوری کرمانشاه

ارائه گزارش و جمع‌بندی علمی پس از برگزاری کارگاه‌ها