ارزیابی طرحهای جشنواره تحقیقات...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات ارزیابی طرحهای جشنواره تحقیقات...
  تاریخ شروع پروژه : 1390/2/25  کارفرما : سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا
ارزیابی طرحهای جشنواره تحقیقات صنعتی پلیس ناجا

خلاصه طرح

براساس تفاهم‌نامه منعقده فيمابين سازمان تحقيقات و مطالعات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي و جهاد دانشگاهي، تدوين داوري فرآيند و بررسي و ارزيابي طرح‌هاي جشنواره علمي نظم و امنيت ويژه تحقيقات صنعتي پليس به پژوهشکده فناوري اطلاعات جهاد دانشگاهي واگذار گرديد. در فرآيند طراحي شده براي اين داوري سه مرحله شامل ارزيابي علمي، ارزيابي پليسي و داوري حضوري در نظر گرفته شده است.

آثار گردآوري شده در چهار رده ايده و ابتکار (174 اثر)، اختراع و نوآوري (152 اثر)، طرح تحقيقاتي (48 اثر)، و محصول کارخانجات (40 اثر) دسته‌بندي گرديد. دليل اين امر آن است که آثار هم نوع با يکديگر مقايسه و داوري شوند.

در انتخاب هيأت داوران سعي برآن بوده است که علاوه بر بهره‌مندي از تخصص لازم، از دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي مختلف انتخاب شده و همچنين سابقه فعاليت‌هاي صنعتي و تحقيقاتي را نيز داشته باشند. نکته اساسي در انتخاب داوران آن است که توجه به خبرگي، تجربه و بينش صنعتي آنها بيش از دانش علمي داوران مورد نظر بوده است. از نکات قابل توجه در اين ارزيابي بهره‌گيري از تعدادي از داوران «شوراي بررسي نهايي طرح‌هاي جهاد دانشگاهي» است که سال‌ها وظيفه ارزيابي طرح‌هاي تحقيقاتي کاربردي اين نهاد را انجام داده‌اند. تأکيد بر آن بوده است که حداکثر چهل اثر توسط هر داور مورد ارزيابي قرار گيرد.

بديهي است تنوع سخت‌گيري و آسان‌گيري داوران در فرآيند ارزشيابي آثار، تأثير زيادي دارد. لذا اجراي نوعي فرآيند همسان‌سازي (Normalization) ضروري به نظر مي‌رسد. به كمك اين فرآيند مي‌توان تفاسير متفاوت داوران را به يك قالب و مقياس مشترك تبديل نمود. بدين منظور پنج روش يکسان‌سازي (مانند سؤالات استاندارد، Min-Max، zscore و ...) مورد بررسي قرار گرفته و يک روش مناسب در اين خصوص بکار گرفته شد.