ارائه کارگاه آموزشی در زمینه م...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات ارائه کارگاه آموزشی در زمینه م...
  تاریخ شروع پروژه : 1390/10/28  کارفرما : پارک علم و فناوری استان گیلان
ارائه کارگاه آموزشی در زمینه مدیریت پارکهای علم و فناوری

خلاصه طرح

  • تدوین سرفصل مباحث کارگاه آموزشی
  • تهیه محتوا و جزوه کارگاه آموزشی
  • تدوین برنامه زمانبندی ارائه کارگاه (با در نظر گرفتن زمان استاندارد برای ارائه هر سرفصل)
  • اجرای کارگاه‌ها (همراه با فعالیت‌های عملی در طول کارگاه)