خرید خدمات مشاوره سامانه نظام ...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات خرید خدمات مشاوره سامانه نظام ...
  تاریخ شروع پروژه : 1396/7/26  کارفرما : سازمان فناوری اطلاعات ایران
خرید خدمات مشاوره سامانه نظام مدیریت فنی اجرایی و راهبری کمیسیونها کارگروهها و کمیته های تخصصی مرتبط با توسعه دولت الکترونیکی در سطح دستگاههای اجرایی

خلاصه طرح

هدف: مدیریت و کنترل پروژه‌ها و خدمات دولت الکترونیکی، و همچنین مصوبات و جلسات کارگروه‌ها و کمیسیون های مرتبط با دولت الکترونیکی

 

خلاصه طرح: این طرح با هدف پایش میزان تحقق مصوبات موجود در اسناد بالادستی، کنترل و پایش پروژه‌های مصوب، تخصیص بهینه منابع با استفاده از سامانه‌هاي برخط و گردآوری نتایج و مستندات حاصل از پروژه‌های فناوری اطلاعات توسعه داده شده است. نظر به توجه ویژه سازمان فناوری اطلاعات به امر گسترش خدمات الکترونیکی دولت و پیاده سازی دولت الکترونیکی، پروژه  در قالب سامانه ای نرم افزاری طراحی و توسعه داده شده است. یکی از مهمترین بخش های این سامانه بخش اسناد بالادستی است که امکان ثبت و نگهداری اسناد بالا دستی به صورت طبقه بندی شده را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. بررسی و طبقه بندی این اسناد با کمک خبرگان امر صورت می پذیرد. هدف از این طبقه بندی، تعیین وظایف هریک از دستگاه های اجرایی در اسناد بالادستی و بررسی میزان تحقق این وظایف می‌باشد. در بخش دیگر از این سامانه، امکان ثبت طرح ها و برنامه های پیشنهادی دستگاه های اجرایی وجود دارد. طرح های پیشنهادی پس از طی مراحل لازم تا تصویب، به بخش دیگری برای تخصیص بودجه و اعتبار  فرستاده می شوند. در این مرحله با تایید ناظر طرح، بودجه مصوب تخصیص داده خواهد شد. در نهایت نتایج پروژه ها به انضمام نظرات ناظر و کارفرما در خصوص پیمانکاران به بخش نتایج و دانش منتقل خواهد شد.

 

خروجی‌ها: پورتال سامانه مدیریت برنامه گذار به نسل دوم دولت الکترونیکی IREGOV 2.0