نیازسنجی و تولید محتوای الکترو...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات نیازسنجی و تولید محتوای الکترو...
  تاریخ شروع پروژه : 1396/1/30  کارفرما : معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
نیازسنجی و تولید محتوای الکترونیکی در بخش کشاورزی در استان کرمانشاه

خلاصه طرح

اهداف:

  1. توسعه محتوای آموزشی الکترونیک با کیفیت بالا برای آموزش‌های حرفه‌ای و آموزش‌های حین تحصیل در قالب‌های مختلف (مانند آموزش آنلاین، CBT  (آموزش رایانه محور)، و ...)
  2. ایجاد برابری در دسترسی به محتوا
  3. انتقال فناوری‌ها، دانش و تخصص مختصصان ژاپنی در رابطه با حوزه‌ی آموزش الکترونیک
  4. ایجاد و توانمندسازی شبکه‌ی سازمان‌های آموزشی و سیاست گذاران این حوزه
  5. توانمند‌سازی دانشجویان و جویندگان‌کارِ فارغ‌التحصیلِ دانشگاه‌ها جهت یافتن شغل مناسب و/یا آغاز کردن یک کسب و کار

خروجی‌ها:

  1. پلتفورم توسعه کتاب های آموزش الکترونیک (CHiLO)
  2. تجربه و تخصص لازم جهت توسعه سیستم‌های آموزش الکترونیک، توسعه برنامه‌های درسی الکترونیکی، استانداردها، روش‌ها، نرم افزارها و سایر نکات مرتبط با این حوزه
  3. 5 دوره‌ی آموزش الکترونیکِ باکیفیت و پویا در حوزه کشاورزی
  4. تیم تخصصی آموزش دیده در رابطه با استانداردها، روش‌ها و نرم افزارهایِ توسعه محتوای آموزش الکترونیک