تشخیص حرکات انسان توسط سیستم ه...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات تشخیص حرکات انسان توسط سیستم ه...
  تاریخ شروع پروژه : 1395/1/1  کارفرما : داخلی
تشخیص حرکات انسان توسط سیستم های بینایی ماشین

خلاصه طرح

امروزه به علت اهمیت کاربردی بینایی ماشین، برای مثال در سیستم های نظارت، بررسی حرکات انسان و ارتباط انسان با کامپیوتر این شاخه بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است. یکی از کاربرد های مهم بینایی ماشین، شناسایی و طبقه بندی حرکات مختلف انسان بر پایه تصاویر ویدئویی اخذ شده توسط یک یا چند دوربین می باشد. اگرچه طبقه بندی حرکات، توسط انسان به سادگی انجام می شود ولی انجام این کار توسط ماشین کار چالش برانگیزی محسوب می شود. در شناسایی حرکات انسان توسط ماشین پارامترهای مختلفی دخیل می باشند که فرآیند شناسایی را تحت تاثیر قرار می دهد. تغییرات نور، حرکات دوربین، پیش زمینه متحرک و همپوشانی از مشکلاتی هستند که هنگام طبقه بندی تصاویر با آنها روبرو هستیم. یک دیگر از مشکلات، اجرای متفاوت یک حرکت توسط افراد مختلف می باشد. برای مثال ممکن است طول گام و سرعت گام برداشتن برای افراد مختلف متفاوت باشد. یک الگوریتم شناسایی خوب باید بتواند در این شرایط حرکات مختلف را تشخیص دهد. در این تحقیق، هدف شناسایی و طبقه بندی حرکات مختلف انسان است.