طراحی و پیاده‌سازی پورتال پژو...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات طراحی و پیاده‌سازی پورتال پژو...
  تاریخ شروع پروژه : 1396/11/2  کارفرما : پژوهشکده گیاهان دارویی
طراحی و پیاده‌سازی پورتال پژوهشکده گیاهان دارویی

خلاصه طرح

هدف:

طراحی و پیاده سازی سامانه خبری و اطلاع رسانی پژوهشکده از یک سو و همچنین پرتال آرشیو مستندات پژوهشی و آموزشی از سوی دیگر

خلاصه طرح:

این سامانه بر پایه فریمورک دات نت و  در دو بخش مدیریت CMS)) و رابط کاربری وب سایت جهت ارائه عمومی پیاده سازی گردیده است . همچنین معاونت پژوهشی پژوهشکده گیاهان دارویی از یک ماژول آرشیو مستندات در بخش مدیریت بهره مند شده است

خروجی‌ها:

وب سایت اصلی سامانه

وب سایت بخش آموزش

وب سایت مرکز خدمات تخصصی دارویی

وب سات مرکز خدمات تخصصی کشاورزی