طراحی مدل شایستگی چند بعدی برا...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال جزئیات طراحی مدل شایستگی چند بعدی برا...
  تاریخ انتشار : 1395/6/9   نام نشریه : فصلنامه پژوهشهای منابع انسانی   شمارهء صفخه در نشریه : 23
طراحی مدل شایستگی چند بعدی برای مدیران و کارکنان سازمان - مطالعه موردی: سازمان تنظيم مقررات‌ و ارتباطات ‌راديويي

چکیده مقاله

توجه به شایستگی‌های منابع انسانی در سازمان‌ها یکی از ارکان موفقیت محسوب می‌گردد. سیاستگذاری، راهبری و تنظیم مقررات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از بخش‌های مهم، پویا و تأثیرگذار در بالندگی و رشد این بخش نقش کلیدی داشته و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وظیفه نظارت و مقررات‌گذاری این فضا را به‌ منظور تضمین پایداری، رقابت آزاد و شفافیت در تعاملات میان اپراتورها، دولت، مشترکان و سایر ذینفعان برعهده دارد. این مقاله با هدف توسعه مدل شایستگی این سازمان در راستای توسعه و آموزش منابع انسانی آن تدوین گردیده است. برای این منظور به شیوه‌ای ترکیبی شایستگی‌های اولیه از منابع مختلف جمع‌آوری شده و با اخذ نظرات و مبتنی بر روش کمی با حجم نمونه 47 نفر از کارشناسان و مدیران میانی سازمان در قالب پرسشنامه اولویت‌بندی گردیده‌اند و سپس بر اساس روش کیفی و با 13 مصاحبه‌ عمیق خبرگی با مدیران ارشد سازمان و مستندات سازمانی جهت تکمیل و تدوین مدل استفاده گردیده است. نتایج این بررسی‌ها اعتبار مدل را در مراحل مختلف تایید نموده است. مبتنی بر این فرآیند چارچوب شایستگی سازمان مشتمل بر 40 گروه شایستگی مختلف می‌باشد که در چهار لايه شايستگي‌های پایه، شايستگي‌های مدیریتی، شايستگي‌های عمومی و شايستگي‌های تخصصی سازمان تدوین شده‌است.


نویسندگان : محمدرضا پورعابدی، وحید ضرابی، حنان سجادی نائینی، زهرا رضی