مراكز حمايت از كسب و كارهاي كو...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال جزئیات مراكز حمايت از كسب و كارهاي كو...
  تاریخ انتشار : 1386/3/23   نام نشریه : رشد فناوری   شمارهء صفخه در نشریه : 7
مراكز حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط؛ ضرورت‌ها، اهداف، الگوها، ساز و كارها و انواع آن

چکیده مقاله

در اين مقاله تلا‌ش شده است تا موضوع حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط از زواياي مختلف بررسي شود و نسبت به ابهام‌زدايي هر چه بيشتر از آن اقدام گردد. انگيزه اصلي از نگارش اين مقاله، مشاهده ابهامات و به تبع آن برخي ناهماهنگي‌هاي اجرايي در سياست‌هاي توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط است كه مهمترين نشانه آن فقدان يك راهبرد مدون براي توسعه واحدهاي كوچك و متوسط و عدم وجود اولويت‌بندي بين فعاليت‌ها و برنامه‌هاي حمايتي مختلف است. براي رفع اين ابهام تلا‌ش شده است از زواياي مختلفي همچون ضرورت‌ها، اهداف، الگوهاي موجود، ساز و كارهاي مورد استفاده و انواع حمايت ‌از واحدهاي كوچك و متوسط به مسئله پرداخته شود. بخش انتهايي مقاله جمع‌بندي و ارائه راهكارهايي است كه نگارنده اميدوار است مورد دقت و توجه سياست‌گذاران توسعه واحدهاي كوچك و متوسط در كشور قرار گيرد.


نویسندگان : سید جلال موسوی بازرگان