هم افزايي تکنولوژيک: مدلي جهت ...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال جزئیات هم افزايي تکنولوژيک: مدلي جهت ...
  تاریخ انتشار : 1384/6/23   نام نشریه : رشد فناوری   شمارهء صفخه در نشریه : 8
هم افزايي تکنولوژيک: مدلي جهت ترکيب منابع در کشورهاي در حال توسعه

چکیده مقاله

يكي از مسائلي كه به عنوان دغدغه اساسي براي اكثر حكومت ها و دولتهاي دنياي امروز مطرح است ، مبحث به كارگيري و اشتغال منابع ، مخصوصا منابع نيروي انساني در راستاي توسعه و پيشرفت مي باشد . اين مشكل با توجه به عواقب چند وجهي اش حتي در كشورهاي صنعتي و پيشرفته نيز به عنوان محكي براي اندازه گيري قابليت هاي اين دولتها در توسعه اقتصادي و شاخصي در تعيين قدرت مديريت اجتماعي آنها در نظر گرفته مي شود . اين موضوع در كشورهاي در حال تتوسعه و مخصوصا كشورها ما با توجه به درصد بالاي منابع انساني و شرايط ويژه اجتماعي و اقتصادي در چند سال اخير ، به موضوعي قابل تامل تبديل شده است كه به آن بسيار پرداخته شده و راهكارهاي متعددي پيشنهاد شده است


نویسندگان : معصومه مداح ، بهرام صلواتی