مبانی تهیه طرح بازاریابی

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال جزئیات مبانی تهیه طرح بازاریابی
  تاریخ انتشار : 1382/3/28   نام نشریه : رویش   شمارهء صفخه در نشریه : 5
مبانی تهیه طرح بازاریابی

چکیده مقاله


نویسندگان : رامین نواب پور