بررسی سیستم های تشخیص نفوذ در ...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش جزئیات بررسی سیستم های تشخیص نفوذ در ...
  تاریخ انتشار : 1394/3/27   نام نشریه : دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات   تعداد صفحات : 55
بررسی سیستم های تشخیص نفوذ در محیط ابری

چکیده مقاله


نویسندگان : شهرزاد اویسی، رضا روان مهر، فرید اویسی