پروتوکل های تبادل کلید در شبکه...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش جزئیات پروتوکل های تبادل کلید در شبکه...
  تاریخ انتشار : 1394/3/27   نام نشریه : دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات   تعداد صفحات : 55
پروتوکل های تبادل کلید در شبکه های مبتنی بر پردازش ابری

چکیده مقاله


نویسندگان : شهرزاد اویسی،فرید اویسی