مطالعه و بررسی کاربردهای فناور...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش جزئیات مطالعه و بررسی کاربردهای فناور...
  تاریخ انتشار : 1393/11/23   نام نشریه : اولین همایش ملی چلش های مدیریت فناوری اطلاعات در شازمان ها و صنایع   تعداد صفحات : 1
مطالعه و بررسی کاربردهای فناوری اطلاعاتو سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت زنجیره تامین با رویکرد مروری بر ادبیات

چکیده مقاله


نویسندگان : علی عبدالهی،سیده ماهدخت قهاری،راهله نوروزی