مجمـوعه مقالات دومين كنفرانس ش...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی کتب جزئیات مجمـوعه مقالات دومين كنفرانس ش...
  تاریخ انتشار : 1388/3/3   ناشر : پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی   تعداد صفحات : 1812
مجمـوعه مقالات دومين كنفرانس شهر الكترونيكي

سرفصل های کتاب

- تحليل ديدگاه مديران صنايع استان خراسان رضوي در رابطه با عوامل موثر بر ايجاد شهر الکترونيک (مطالعه موردي: شهر الکترونيک مشهد)

- دستيابي به تصميم‌گيري پايين به بالا در برنامه‌ريزي الکترونيک شهري با استفاده از Web-based SDSS

- الگوي ارزيابي آمادگي الکترونيکي براي استقرار شهر الکترونيک مطالعه موردي: شهر شيراز

- راهبردهاي مديريت تقاضاي سفر در شهر الکترونيکي

- روشهاي برقراري اعتماد در شهروند الكترونيكي نسبت به سيستم‌هاي راي‌گيري الكترونيكي

- طرح اجمالي دهکده مجازي دانش

- نقش شهر الكترونيكي در توسعه كارآفريني و اشتغال با رويكرد توسعه ثروت در پايه هرم

- تجارت الكترونيك: ارزيابي آمادگي الکترونيکي استان سيستان و بلوچستان

- Introduction of the Balanced Score card Method (BSCM) for Electronic City ROI

- آمادگي الکترونيکي ضرورتي اساسي در استقرار اثر بخش شهر الکترونيک و شهرداري الکترونيک.

- ارائه مدلي براي مشارکت مردم در اداره امور شهر الکترونيک

- بررسي عوامل موثر بر رضايت شهروندان در استفاده از خدمات عمومي الكترونيكي

- تأثير بلوغ و آمادگي الکترونيکي بر بازار سرمايه

- ارزيابي آمادگي الکترونيکي سازمان شهرداري در راستاي ايجاد شهرداري الکترونيکي: مطالعه موردي شهرداري اصفهان

- مدل پيشنهادي بلوغ شهر الكترونيك: مطالعه موردي ايران‌ كد

- بررسي رابطه سطح آمادگي الکترونيکي در پذيرش فناوري توسط شرکت‌هاي کوچک و متوسط

- تجارت الکترونيک: طراحي الگوي ارزيابي آمادگي الکترونيکي (مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان)

 - آسيب شناسي بازاريابي الكترونيك املاك در ايران

- توسعه شهر الکترونيکي: چالش‌ها، چارچوب و چشم انداز

- چالش‌هاي طراحي و ساخت شهرالکترونيک و مدل‌هايي از مهندسي سيستم‌ها

- چهارچوب تدوين چشم‌انداز، مأموريت و اهداف شهرداري‌هاي الکترونيک در شهرهاي کوچک و اقماري در حال توسعه (مطالعه موردي شهرداري قرچک)

- شهر آينده:شهر الکترونيک

- پيامدهاي ناشي از تاخير در روند توسعه شهرهاي الكترونيكي در ايران

- مهمترين چالشهاي ايجاد شهر و شهرداري الكترونيكي در ايران و راهكارهاي رفع آن

- جايگاه مدل‌هاي مرجع در معماري شهر الکترونيک

- كارآفريني ديجيتال، رويكرد نوين كار در شهر‌هاي الكترونيكي..

- افزايش اثربخشي در ايفاي نقش‌‌هاي مديريت شهري با مددگيري از توانايي‌‌هاي شهر الکترونيکي

- تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر توسعه اطلاعات در شهر الکترونيک با استفاده از تکنيک تحليل سلسله مراتبي (AHP)

- شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش خدمات بيسيم از نگاه كاربران.

- دورکاري در شهر الکترونيکي، اهداف و چالش‌ها

- ارزيابي کارايي معماري شهر الکترونيکي با استفاده از شبکه‌هاي پتري رنگي

- طراحي و استقرار شهر الکترونيک: رويکرد بهينه کاوي

- الزامات سازماني براي حركت به سوي شهرداري الكترونيكي

- ارائه مدلي سه‌بعدي جهت تدوين سند راهبردي شهرهاي الکترونيک

- تدوين راهبردهاي توسعه خدمات الکترونيک در شهرداري‌هاي مناطق تهران بر اساس مدل تجزيه و تحليل SWOT(مطالعه موردي شهرداري منطقه 13 تهران).

- نقش و اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات درتوسعه پايدار شهري

- بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر تقويت رفتار شهروندي سازماني در شهر الكترونيك.

- سلامت و تجارت درشهر الکترونيک با سيستم توصيه گر تغذيه بيماران، مبتني بر چرخدستي‌هاي هوشمند و الگوريتم ژنتيک

- تامين كارت سلامت ايران، از رويا تا واقعيت: گزارش مرحله اول

- سيستم ارائه خدمات درماني با استفاده از کارتهاي الکترونيکي

- E-prescribing: A preliminary paradigm for Iran health system

- مدلي جهت پياده‌سازي پرونده الکترونيک سلامت، زيرسيستم شهر الکترونيک

- آسيب شناسيHIS و چگونگي انتقال تکنولوژي جديد پزشکي در ايران

- نقش وب سايتهاي IMB جهت ايجاد جوامع الکترونيکي در روستاها

- راهنماي توريست سيار‌: سيستم انتزاعي مبتني بر عامل‌ها

- دسترسي الكترونيك در شهرهاي ديجيتالي به منظور توانمندسازي معلولين

- Citizen Journalism and E-Media, Trends Towards an E-City

- جذاب سازي شهر الكترونيكي و سيستم‌هاي بانكداري و پياده‌سازي الگوي عملي در حفظ حقوق معلولين

- مدل پياده‌سازي خدمات سيار (مطالعه موردي: ارائه خدمت به بيماران ديابتي)

- امتيازدهي اعتباري متقاضيان کارتهاي اعتباري بانکها با استفاده از تکنيک ماشين بردار پشتيبان

- انگيزه‌هاي به‌کارگيري داده کاوي در شهر الکترونيکي و بررسي يک طرح پياده‌سازي شده

- استفاده از داده‏کاوي در مديريت ارتباط با شهروند: موردکاوي سامانه 137 شهرداري تهران

- دوركاري مناسب‌ترين شيوه براي اداره مراكز تماس (بررسي موردي مركز تماس شركت پيك بادپا).

- سامانه تلفن گوياي 1818 سرويسي براي خدمت به مردم در راستاي دستيابي به شهر الکترونيک

- نقش WEBGIS در تحقق اهداف شهر الكترونيكي

- کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيا (GIS) در راه اندازي سيستم گردشگري الکترونيکي

- نقش "پنجره واحد" در ارائه خدمات شهر الکترونيکي

- پياده‌سازي سامانه‌ي يکپارچه رأي‌گيري الکترونيکي و کنفرانس مطبوعاتي برخط نامزدها در شهر الکترونيکي  به کمک flash media server.

- يافتن مسير بهينه حرکت براي اتوبوس‌هاي درون شهري و بهترين محل براي احداث ايستگاه‌هاي اتوبوس درون شهري بوسيله الگوريتم ژنتيک

- ايجاد وب سرويس‌هاي مرکب بر اساس نياز‌هاي کيفي کاربران

- سرويس‌هاي نسل جديد وب به گردشگران شهر الکترونيکي.

- مديريت خدمات شهري از طريق تك پنجره خدمات الكترونيكي (Message Hub)

- مدل تعيين ارزيابي و بهينه‌يابي مسيرهاي گردشگري از ديدگاه خدمات الکترونيکي شهري

- معماري خدمات شهر الكترونيكي با رويكردي به ساخت و ساز در حوزه شهر الكترونيك

- کاربرد روش يکپارچه سازي داده مبتني بر CDC در شهر الکترونيک

- IT ابزاري براي گسترش و فراگير شدن GIS

- ايجاد شهر الکترونيک در راستاي اجراي بند 10 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

- ارايه مدلي براي ايجاد و مديريت پايگاه دانش به وسيله شهروندان درشهر الکترونيکي

- ارائه يک معماري امن براي مديريت کاربران در شبکه‌هاي نسل آينده

- طراحي سيستم هوشمند تشخيص تصادف با استفاده از فناوري اطلاعات و تکنيکهاي پردازش تصوير

- SOTM، سامانه يکپارچه کنترل ترافيک و ارائه خدمات ترافيک شهري بر روي تلفن همراه شهروندان با استفاده از معماري سازماني خدمت‌گرا

- نقش سيستم‌هاي RFID در ايجاد شهرهاي الکترونيکي

- بررسي شبكه‌هاي پهن باند بي‌سيم و زير ساخت مورد نياز يك شهر الكترونيكي

- بازارياب همراه، به کارگيري زير‌ساخت‌هاي تلفن همراه در صنعت پخش مواد غذايي

- زيرساخت‌هاي استقرار شهر الکترونيک؛ تعيين اولويت زيرساختها در حوزه‌هاي مورد مطالعه

- مراكز شهري خدمات الكترونيك هوايي (e-City Air Terminal).

- برگزاري حراج سيار، عادلانه و مقياس‌پذير بر روي شبکه‌هاي سيار Ad hoc

- بهينه‌سازي پهناي باند به منظور بهبود زيرساخت ارتباطي شهرهاي الکترونيکي.

- ارسال توزيع شده تصاوير ويدئويي جهت مقابله با محدوديت پهناي باند در کاربردهاي شهر الکترونيکي

- طرح مدل يكپارچه سازي تاييد هويت به كمك شاخص بيومتريك و RFID جهت شركت در تعاملات الكترونيكي

- ساز و کار Grid به عنوان يکي از فناوري‌هاي جديد، درآيندة شهر الکترونيکي

- راهکارهاي تجميع شبکه‌هاي سلولي و بيسيم محلي در زيرساخت شهرهاي الکترونيکي

- چالش‌هاي زيرساخت ارتباطي روستاهاي الکترونيکي با شهرهاي الکترونيکي

- ارايه جايگاه بکارگيري RFID در کسب وکارهاي شهر الکترونيکي

- توليد جريان الکتريسيته از الياف سراميکي پيزو الکتريک جهت صرفه جويي و خودکفايي در شهر الکترونيکي

- وب معنايي و کاربرد آن در يکپارچه سازي داده‌هاي تجاري.

- ارائه روش جديد بهينه‌سازي زمان و هزينه تخصيص منابع در محيط‌هاي گريد

- DGPS و کاربردهاي آن در خدمات شهري

- پارادايم مديريت الکترونيکي و رهبري الکترونيکي ضرورتي در عصر مجازي

- ارزيابي خدمات عمومي الکترونيکي دولت در ايران

- كاربرد فناوري اطلاعات در دفتر آمار و اطلاعات حوزه معاونت برنامه‌ريزي استانداري گلستان

- ارائه مدلي براي عوامل کليدي موفقيت کاربردهاي فناوري اطلاعات در دولت

- طراحي مدل MADM براي اولويت‌بندي پروژه‌هاي توسعه دولت الکترونيکي

- الگوي نظام مديريت استمرار خدمات فناوري اطلاعات بر اساس ITIL.

- مطالعه موردي پارامترهاي حکمراني فناوري اطلاعات براي‌تصميم‌سازي‌ به منظور توسعة  فناوري اطلاعات در شهرداري تهران و مقايسه نتايج با وضعيت جهاني

- نقش نيروي انتظامي در تحقق دولت الکترونيک

- ارزيابي وضعيت دولت الكترونيك در ايران با روش برنامه "اروپاي الكترونيك


نویسندگان : حبیب‌ا... اصغری، محمد درزی