اثر طولانی مدت شبکه های اجتماع...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش جزئیات اثر طولانی مدت شبکه های اجتماع...
  تاریخ انتشار : 1392/7/20   نام نشریه : همایش تخصصی شبکه های اجتماعی   تعداد صفحات : 545
اثر طولانی مدت شبکه های اجتماعی بواسطه مدل های درآمدی تارگاههای شبکه اجتماعی

چکیده مقاله


نویسندگان : افشین صندوقدار، محمد درزی، سیده ماهدخت قهاری