مقايسه روش‌هاي ارزيابي وضعيت د...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش جزئیات مقايسه روش‌هاي ارزيابي وضعيت د...
  تاریخ انتشار : 1387/3/3   نام نشریه : دومین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیک   تعداد صفحات : 1
مقايسه روش‌هاي ارزيابي وضعيت دولت الكترونيك

چکیده مقاله


نویسندگان : سید مهدی سادات رسول، وحید ضرابی