ارزيابي وضعيت دولت الكترونيك د...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش جزئیات ارزيابي وضعيت دولت الكترونيك د...
  تاریخ انتشار : 1387/3/3   نام نشریه : دومین همایش شهر الکترونیک   تعداد صفحات : 889
ارزيابي وضعيت دولت الكترونيك در ايران با روش برنامه اروپاي الكترونيك

چکیده مقاله


نویسندگان : سید مهدی سادات رسول، معصومه مداح،وحید ضرابی