ارائه رويكردي جهت مديريت سرماي...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش جزئیات ارائه رويكردي جهت مديريت سرماي...
  تاریخ انتشار : 1387/4/10   نام نشریه : هفتمین همایش مراکزتحقیق وتوسعه صنایع و معادن   تعداد صفحات : 1
ارائه رويكردي جهت مديريت سرمايه‌هاي فكري در سازمانها و مراكز تحقيقاتي (مطالعه موردي مراكز تحقيقاتي جهاد دانشگاهي)

چکیده مقاله


نویسندگان : بهروز دری، بهرام صلواتی سرچشمه ، معصومه مداح