طرح مبانی ایجاد شهرک فناوری در...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات طرح مبانی ایجاد شهرک فناوری در...
  تاریخ شروع پروژه : 1387/3/1  کارفرما : شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین
طرح مبانی ایجاد شهرک فناوری در استان قزوین

خلاصه طرح

در این طرح ابتدا مروری اجمالی بر دیدگاه‌های موجود در زمینه توسعه فناوری و نحوه تأثیرگذاری آن بر اقتصاد و صنعت از نظرگاه مکاتب مختلف ارائه گردید.

با توجه به فضای نظریه حاکم سعی شده است دیدگاه‌ها و مبانی تئوری توسعه فناوری و ایجاد شهرک‌های فناوری از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان تصویری جامع و چشم‌اندازی مناسب در رویکرد این مقوله اتخاذ نمود. توسعه اقتصادی پایدار مبتنی بر توسعه فناوری نشأت گرفته از درک درست از تعامل در نظام بهم پیوسته فرآیندهای اقتصادی، علمی و فناوری است. این مسأله امکان بهره‌مندی از تجربیات جهانی را در این حوزه ممکن ساخته بگونه‌ایکه می‌توان براساس بررسی مبانی اساسی و جوانب عملکردی این شهرک‌ها رویکردهای مؤثر را در ایجاد شهرک فناوری شناسایی نمود. در این پروژه با انتخاب دو پارک فناوری مناسب به آنالیز و الگوبرداری از جوانب مختلف فعالیت این پارک‌ها پرداخته شده است.

پس از بررسی جایگاه صنعت استان قزوین و وضعیت استان به لحاظ صنعتی در کل کشور بخش‌های مختلف صنایع در استان از منظر آمار بررسی شده و جنبه‌های متفاوت صنعت به طور کامل نمایانده شده است و نتایج در چارچوب یک مدل علمی ساخت یافته جمع‌بندی و ارائه گردیده است.