انتشار شماره ویژه فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات - Special Issue

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 311500 تعداد بازدید : 2276
انتشار شماره ویژه فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات - Special Issue

شماره ویژه  فصلنامه علمی journal of information systems and telecommunication به همت پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی با عناوین زیر منتشر شد:

Measurement and Analysis of Radiation Levels from Base Transceiver Station in Sambas

Analytical Model to Create Proxy Server Sessions in Multimedia Networks

SQP-based Power Allocation Strategy for Target Tracking in MIMO Radar Network with Widely Separated Antennas

Reliability Analysis of the Joint LDPC Decoding Algorithms over the Multiple Access Channels

Remote Sensing Image Registration based on a Geometrical Model Matching

Error Reconciliation based on Integer Linear Programming in Quantum Key Distribution

 

برای مطالعه مقالات این شماره با دسترسی آزاد به وب سایت نشریه به نشانی  jist.ir مراجعه فرمایید.