سی و پنجمین شماره فصلنامه Journal of Information Systems and Telecommunication مربوط به تابستان1400 به همت پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی منتشر شد.

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 311485 تعداد بازدید : 2795
سی و پنجمین شماره فصلنامه Journal of Information Systems and Telecommunication مربوط به تابستان1400 به همت پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی منتشر شد.

سی و پنجمین شماره فصلنامه Journal of Information Systems and Telecommunication مربوط به تابستان 1400 به همت پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی منتشر شد.