ارائه گزارش سامانه اطلاعاتی معاونت پژوهشی (سامپ) در گردهمایی معاونان پژوهشی جهاددانشگاهی

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 311140 تعداد بازدید : 824
ارائه گزارش سامانه اطلاعاتی معاونت پژوهشی (سامپ) در گردهمایی معاونان پژوهشی جهاددانشگاهی

در چهل و نهمین گردهمایی معاونان پژوهشی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی سراسر کشور، گزارشی از فعالیتهای سامانه اطلاعاتی معاونت پژوهشی (سامپ) توسط سرکار خانم شیرین گیلکی مدیر پروژه سامپ پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی ارائه شد.

در این گزارش به بخشهای مختلفی از سامپ از جمله موارد ذیل پرداخته شد:

  • معرفي اجمالي زير سيستم ‌هاي مختلف و قابليت‌هاي سيستم؛
  • ارائه گزارشات متنوع تفصيلي و آماري به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات؛
  • لزوم يكپارچگي پياده سازي شروط آئين نامه اي براي انواع درخواست‌ها؛
  • ايجاد هم افزايي و اجراي طرح هاي مشترك بين واحدي؛
  • طراحي وب سرويس براي ارتباط بين سامپ و ساير سامانه‌هاي جهاد دانشگاهي؛
  • ثبت فعاليت‌هاي  پژوهشي پژوهشگران و اجراي فرايندهاي اعتبار سنجي؛
  • امكان رديابي و پيگيري فعاليت‌هاي ثبت شده توسط واحدهاي جهاد دانشگاهي؛
  • در انتها برنامه‌هاي آينده براي توسعه این سیستم به معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی پیشنهاد شد.

شایان ذکر است سامانه يكپارچه اطلاعات معاونت پژوهش و فناوري (سامپ) به منظور جمع‌آوری، ثبت، تجميع و یکپارچه‌سازی اطلاعات طرح‌ها و پروژه‌های گروه‌های پژوهشی، مراکز خدمات تخصصی به منظور مدیریت، ارزیابی و کنترل فعاليت‌ها، برنامه‌ها، و اقدامات ایشان و نمایش اطلاعات بدست آمده در قالب گزارش‌های مناسب و قابل دسترسی ساده توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی طراحی و پياده‌سازی شده و کليه پژوهشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها، گروههای پژوهشی و مراکز خدمات تخصصی از سال 94 از فاز جدید این سامانه استفاده می کنند. این سامانه فرایند محور است که فعالیت تمامی موجودیت های سازمانی در آن ذخیره شده و قابل گزارشگیری می باشد.