موافقت قطعی برای تشکیل شرکت بهینه‌ساز ارتباطات جهاددانشگاهی

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 311020 تعداد بازدید : 367
موافقت قطعی برای تشکیل شرکت بهینه‌ساز ارتباطات جهاددانشگاهی

در جلسه چهل و نهم شورای نظارت و گسترش شرکت‌ها، موسسات، پارکها و مراکز رشد جهاددانشگاهی با پیشنهاد تشکیل شرکت بهینه ساز ارتباطات با ترکیب سهامداران شرکت به صورت 60 درصد جهاددانشگاهی )با نمایندگی پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی (و 40 درصد بخش خصوصی موافقت قطعی صورت گرفت.

از جمله زمینه‌های فعالیت شرکت بهینه‌ساز ارتباطات می‌توان به بهینه‌سازی شبکه سلولی و مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای طرح‌ها و پروژه‌هایی در زمینه شبکه‌های داده، شبکه‌های فیبر نوری، مراکز داده، شبکه‌های هوشمند، طراحی، توسعه و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای کاربردی ارزش افروده، اینترنت اشیا و رایانش ابری اشاره نمود.