دوره آموزشی "طراحی ارائه و نحوه ارائه حرفه ای"- بخش پنجم

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310940 تعداد بازدید : 81
دوره آموزشی "طراحی ارائه و نحوه ارائه حرفه ای"- بخش پنجم

در بخش پنجم این کارگاه، هر تیم داستان کسب و کار خود را ارائه نمودند و آقای مهندس مولایی نسب نقطه نظرات خود را در مورد آن ارائه مطرح کردند. سایر افراد حاضر در کارگاه نیز نظرات خود را بیان کرده و ارائه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.