برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرآیند اخذ مجوز دانش بنیان

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310810 تعداد بازدید : 408
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرآیند اخذ مجوز دانش بنیان

دوره آموزشی " آشنایی با فرآیند اخذ مجوز دانش بنیان " در روز دوشنبه مورخ 8 آبان ماه 96 در سالن کنفرانس مرکز رشد رویش و با حضور واحدهای فناور این مرکز و کارشناسان و شرکت های دیگر واحدهای جهاددانشگاهی برگزار گردید.

در ابتدا آقای مهندس شیخلر، مدرس دوره، که از کارگزاران رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه ارزیابی شرکت های دانش بنیان هستند توضیحات مبسوطی در خصوص سامانه دانش بنیان، نحوه ثبت نام شرکت های متقاضی و تکمیل مدارک، نحوه ارزیابی پرونده شرکت ها در کارگروه های مختلف معاونت علمی و فناوری و . . . را بیان نمودند و در ادامه دوره نکات کلیدی و مهمی را بیان کردند تا شرکت های متقاضی در هنگام تکمیل تقاضانامه خود در سامانه دانش بنیان این موارد را رعایت کرده تا کمتر دچار مشکل شوند.

این دوره آموزشی سه ساعته در نهایت با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان از مدرس بکار خود پایان داد.