هشتمین جلسه انتقال تجربیات

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310800 تعداد بازدید : 89
هشتمین جلسه انتقال تجربیات

هشتمین جلسه انتقال تجربیات روز دو شنبه یکم آبان ماه در سالن جلسات مرکز رشد رویش برگزار شد. در این جلسه ابتدا آقای صفوی بنیانگذار هسته فناور ایران هاروست، بوم مدل کسب و کار خود را ارائه نمودند. سپس پرسش و پاسخ انجام شد و نکاتی در رابطه با چگونگی تدوین بوم یادآوری گردید. پس از آن، آقای حسین نژاد مدیرعامل شرکت ارجاوند سهند به معرفی خود و ارائه بوم مدل کسب و کار پرداختند و از طرف سایر واحدهای فناور سوالاتی مطرح و پاسخ داده شد.

مؤسسه رسانه صبح امید با مدیریت آقای دکتر اسلامی نیز در آخر مدل کسب و کار خود را تشریح نمودند و سایر واحدها نقطه نظرات خود را مطرح نمودند.

در انتهای جلسه در رابطه با نحوه برگزاری جلسه نهایی ارزیابی پیشنهاداتی از سمت واحدهای فناور مطرح شد و با بحث و تبادل نظر بین اعضای جلسه، مقرر شد در این رابطه بررسی بیشتری انجام شود تا جلسه ارزیابی نهایی بیشترین بازدهی را داشته باشد.