شورای فناوری مرکز رشد رویش

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310505 تعداد بازدید : 123
شورای فناوری مرکز رشد رویش

شورای فناوری مرکز رشد رویش در تاریخ 95/12/16 با حضور آقایان دکتر بیجندی، معاون جهاد دانشگاهی و رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان، دکتر کورنگی، مدیر عامل مرکز توسعه فناوری مپس، مهندس صارمی، کارشناس سیاست گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر سادات رسول، مدیر عامل صندوق شریف، دکتر اصغری رییس مرکز رشد و سر کار خانم دکتر مداح، معاون فناوری مرکز رشد رویش برگزار شد. در این جلسه ابتدا خانم دکتر مداح ارائه ای در رابطه با فعالیت های انجام شده در سال 95 و وضعیت موجود داشتند. سپس پیشنهاداتی جهت برنامه های اتی از طرف ایشان مطرح شد و اعضای شورا نظرات خود را بیان نمودند.