نمایه فصلنامه JIST در پایگاه بین المللی Scopus

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310395 تعداد بازدید : 883
نمایه فصلنامه JIST در پایگاه بین المللی Scopus

به گزارش روابط عمومي پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي، فصلنامه علمي پژوهشي سيستمهاي اطلاعاتي و ارتباطاتJournal of Information Systems and Telecommunication   که توسط اين پژوهشکده منتشر مي گردد، در پايگاه بين المللي Scopus نمايه شد.

بر اساس اين گزارش،  مدير نشریات علمی اين پژوهشکده گفت در راستاي چشم انداز فصلنامه در خصوص معرفي در سطح بين المللي و نمايه سازي در پايگاه هاي معتبر بين المللي، و به دنبال درخواست براي نمايه در پايگاه بين المللي اسکوپوس، اين فصلنامه توسط هيأت مشاوره و انتخاب محتواي اسکوپوس Content Selection & Advisory Board (CSAB) ارزيابي شده و با توجه به رويکرد بومي آن، تنوع مليت نويسندگان، وب سايت فصلنامه و به روز بودن آن حائز احراز معيارهاي ورود به پايگاه اسکوپوس شده است.

مدير داخلي فصلنامه مذکور افزود: اسکوپوس يکي از نمايه‌هاي استنادي معتبر و شناخته ‌شده‌ است که اطلاعات کتاب‌شناختي حدود چند ميليون سند را در خود جمع‌آوري کرده‌ است.

وي افزود اين فصلنامه همچنين در پايگاه‌هاي Copernicus، پايگاه استنادي علوم جهان اسلام، مرکز منطقه‌اي اطلاع‌رساني علوم و فناوري، بانک اطلاعات نشريات کشور (مگيران) و مرکز اطلاعات علمي جهاددانشگاهي (SID) نيز نمايه مي‌شود.