برگزاری دومین جلسه انتقال تجربیات در مركز رشد فناوري اطلاعات

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310380 تعداد بازدید : 341
برگزاری دومین جلسه انتقال تجربیات در مركز رشد فناوري اطلاعات

در تاریخ 15/09/95، دومین جلسه انتقال تجربیات با حضور معاون فناوری مرکز رشد برگزار شد. در این جلسه واحدهای فناور در رابطه با موضوعات مختلف به گفتگو نشستند. مقرر گردید در جلسات آتی در رابطه با موضوعات مشخص، هر کدام از واحدهای فناور تجربیات خود را در اختیار سایر واحدها قرار دهند.