پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات

آخرین خبرها / مشاهده آرشیو اخبار...rss

گروه های پژوهشی
گروه های پژوهشی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

گروه دیجیتال

جزییات گروه

آخرین پروژه های انجام شده؛
در این قسمت لیستی از مهمترین پروژه های انجام شده را مشاهده می کنید.

دسترسی همکاران در این قسمت اعضا می توانند از ابزار پرتال استفاده نمایند.

کتابخانه دیجیتال

مشاهده سامانه اتوماسیون اداری در یک بخش به هم پیوسته.

سامانه گزارش

شرح سیستم گزارش گیری در یک مجموعه کامل و به هم پیوسته.

سامانه مدیریت نشریات

مشاهده اطلاعات سامانه مدیریت نشریات مرکز فناوری اطلاعات.

نشریه JIST

مشاهده سامانه مدیریت نشریه جیست در بخش به هم پیوسته.