سامانه جامع ابری سوئیچ تلفنی (...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات سامانه جامع ابری سوئیچ تلفنی (...
  تاریخ شروع پروژه : 1395/12/23  کارفرما : معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
سامانه جامع ابری سوئیچ تلفنی (IVR)

خلاصه طرح