مرکز رشد رویش میزبان جلسه ۲۴۱ گروه کاربران لینوکس و پایتون تهران

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310950 تعداد بازدید : 101
مرکز رشد رویش میزبان جلسه ۲۴۱ گروه کاربران لینوکس و پایتون تهران

مرکز رشد رویش میزبان جلسه ۲۴۱ گروه کاربران لینوکس و پایتون تهران در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶ می‌باشد.

ارائه فنی گروه کاربران پاینون تهران توسط سرکار خانم سمیرا کرانی ارائه می شود. این ارائه در مورد بار حسی کلمات در متون بر اساس هم رخدادی و هم زمانی واژگانی روندی را طی می‌کند که می‌تواند به صورت لگاریتمی خلق ارزش برای یک برند، حذف برند و حتی رویداد اجتماعی را در پی داشته باشد.

در این ارائه به توضیح فنی ntlk با امکان اضافه شدن دیتاست فارسی در corpera بهترین کتابخانه پردازش حس و متن در زبان فارسی پرداخته خواهد شد.

https://evand.com/organizations/tehlug