دوره آموزشی "طراحی ارائه و نحوه ارائه حرفه ای"- بخش چهارم

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310930 تعداد بازدید : 95
دوره آموزشی "طراحی ارائه و نحوه ارائه حرفه ای"- بخش چهارم

بخش چهارم دوره آموزشی "طراحی ارائه و نحوه ارائه حرفه ای"، روز یکشنبه 29بهمن ماه ساعت 16 الی 20 در مرکز رشد رویش برگزار شد. در این جلسه چند فیلم در خصوص ارائه­های چند فرد در مقابل مشتریان و سرمایه گذاران پخش شد. حین پخش فیلم، نکات آن توسط مدرس دوره بررسی و تحلیل شد. سپس نمونه ارائه های شرکت نویساد مستقر در مرکز رشد رویش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.