دوره آموزشی "طراحی ارائه و نحوه ارائه حرفه ای"- بخش سوم

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310925 تعداد بازدید : 86
دوره آموزشی "طراحی ارائه و نحوه ارائه حرفه ای"- بخش سوم

بخش سوم دوره آموزشی "طراحی ارائه و نحوه ارائه حرفه ای"، روز سه شنبه 24 بهمن ماه ساعت 16 الی 20 در مرکز رشد رویش برگزار شد. در این جلسه در رابطه با نحوه ارائه موضوع و مقدمه داستان در ابتدای هر ارائه توضیحات لازم داده شد. سپس هر کدام از واحدهای فناور به صورت عملی ارائه کردند. مقرر گردید برای جلسه بعد هر کدام از واحدها داستان کسب و کار خود را برای مخاطبین مشخص آماده نمایند.