دوره آموزشی "طراحی ارائه و نحوه ارائه حرفه ای"- بخش دوم

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310915 تعداد بازدید : 110
دوره آموزشی "طراحی ارائه و نحوه ارائه حرفه ای"- بخش دوم

بخش دوم دوره آموزشی "طراحی ارائه و نحوه ارائه حرفه ای"، روز یکشنبه پانزدهم بهمن ماه ساعت 16 الی 20 در مرکز رشد رویش برگزار شد. در این جلسه در رابطه با نحوه ارائه یک داستان در ابتدای هر ارائه توضیحات لازم داده شد. جزییات بوم قصه گویی ارائه شد و سپس هر کدام از واحدهای فناور به صورت عملی ارائه کردند.