نهمین جلسه انتقال تجربیات

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310805 تعداد بازدید : 110
نهمین جلسه انتقال تجربیات

نهمین جلسه انتقال تجربیات روز یکشنبه هفتم آبان ماه در سالن جلسات مرکز رشد رویش برگزار شد. در این جلسه واحدهای فناور عصر پردازش سریع، فن پرداز و فناوران سپهر ماهان بوم خود را ارائه نمودند و سایر واحدهای فناور نقطه نظرات خود را مطرح نمودند.

مقرر گردید در جلسه بعدی واحدهای فناور باقیمانده بوم خود را ارائه نمایند و جمع بندی صورت پذیرد.