نهمین جلسه انتقال تجربیات

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310805 تعداد بازدید : 84
نهمین جلسه انتقال تجربیات

نهمین جلسه انتقال تجربیات روز یکشنبه هفتم آبان ماه در سالن جلسات مرکز رشد رویش برگزار شد. در این جلسه واحدهای فناور عصر پردازش سریع، فن پرداز و فناوران سپهر ماهان بوم خود را ارائه نمودند و سایر واحدهای فناور نقطه نظرات خود را مطرح نمودند.

مقرر گردید در جلسه بعدی واحدهای فناور باقیمانده بوم خود را ارائه نمایند و جمع بندی صورت پذیرد.