ششمین جلسه انتقال تجربیات- بوم مدل کسب و کار

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310760 تعداد بازدید : 105
ششمین جلسه انتقال تجربیات- بوم مدل کسب و کار

ششمین جلسه انتقال تجربیات روز یکشنبه دوم مهر ماه برگزار شد. در این جلسه ادامه فیلم های آموزشی بوم مدل کسب و کار ارائه و واحدهای فناور نظرات و تجربیات خود را در این رابطه بیان کردند.

مقرر گردید جلسه دیگری در این رابطه برگزار و موضوع جمع بندی گردد تا واحدها بتوانند بوم مدل کسب و کار خود را تهیه نمایند. پس از آن مرکز رشد با دعوت از داوران و مشاوران خبره خارج از مجموعه رویش، واحدها را در تهیه این بوم یاری نماید.