پنجمین جلسه انتقال تجربیات با موضوع بوم مدل کسب و کار

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310735 تعداد بازدید : 123
پنجمین جلسه انتقال تجربیات با موضوع بوم مدل کسب و کار

پنجمین جلسه انتقال تجربیات با موضوع بوم مدل کسب و کار روز یکشنبه مورخ 96/06/26 به مدت 4 ساعت در سالن جلسات مرکز رشد رویش برگزار شد. در این جلسه بوم ­هایی که از سمت مرکز رشد تهیه شده بود، در اختیار همه واحدهای فناور قرار گرفت. سپس فیلم های آموزشی مرتبط با بخش هایی از بوم مدل کسب و کار پخش گردید. در انتهای هر فیلم حاضرین در جلسه که از واحدهای فناور مستقر بودند، نظرات و تجربیات خود را در این زمینه بیان کردند. همچنین ابهامات موجود در فیلم از سمت اعضای جلسه مطرح و پاسخ داده شد. مقرر گردید ادامه فیلم های آموزشی در یک جلسه دیگر پخش و جمع بندی گردد.

در انتهای جلسه، واحدهای فناور مسائل و مشکلات خود را مطرح و بحث و تبادل نظر کردند.