چهارمین جلسه انتقال تجربیات در سال 96

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310705 تعداد بازدید : 97
چهارمین جلسه انتقال تجربیات در سال 96

چهارمین جلسه انتقال تجربیات روز چهارشنبه یکم شهریور ماه در سالن جلسات مرکز رشد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه فیلم آموزشی "مقدمه­ای بر بوم مدل کسب و کار" پخش شد. سپس همه واحدهای فناور حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با این موضوع مطرح نمودند. همچنین تجربیات ارزشمندی در این زمینه از سوی برخی واحدهای فناور بیان شد.

 

مقرر گردید واحد معاونت فناوری مرکز رشد سایر فیلم­های مربوط به بوم مدل کسب و کار را در گروه تلگرام مرکز قرار دهد. همچنین برای هر واحد فناور بوم مدل کسب و کار را آماده نماید. سپس کارگاهی شش ساعته برگزار و این فیلم ها پخش گردد. در انتهای هر فیلم حاضرین نظرات خود را بیان کنند و هر کدام از واحدها بوم مدل کسب و کار مربوط به واحد خود را تکمیل نمایند. در پایان کارگاه اگر واحدهای فناور نیاز داشتند از تجربیات یکدیگر استفاده نمایند یک جلسه انتقال تجربیات یک ساعته در این رابطه برگزار گردد.