برگزاری نیم روز دوم کارگاه آموزشی مذاکره با سرمایه گذاران

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310645 تعداد بازدید : 151
برگزاری نیم روز دوم کارگاه آموزشی مذاکره با سرمایه گذاران

در نیم روز دوم با توجه به درخواست شرکت کنندگان، بیشترین زمان به برنامه مالی اختصاص داده شد. خلاصه مفیدی از مواردی که باید به سرمایه گذار ارائه شود، در یک صفحه توضیح داده شد. در حین توضیح برنامه مالی، چند فیلم مرتبط پخش گردید.

همچنین در ادامه­ ی تست­ های عملی نیم روز اول، سه تست عملی دیگر انجام شد و نحوه جمع بندی این پنج تست ارائه گردید که شرکت کنندگان بتوانند از روی نتیجه آن­ها، راست مغز یا چپ مغز بودن خود را تشخص دهند و از روی این نتیجه، هنگام جلسه با سرمایه گذار، به هر فرد متناسب با توانمندی ­هایش نقشی اختصاص داده شود. همچنین توضیحات مختصری در مورد تست­های شخصیتی از قبیل MBTI و DISC ارائه گردید.

                          

 

در ادامه، توضیحاتی در رابطه با ده اسلاید استاندارد گای کاوازاکی برای ارائه، داده شد. همچنین در مورد مذاکره آسانسوری (elevator pitch) مواردی مطرح و یک تست عملی انجام شد.

در نهایت جمع بندی از این دو نیم روز توسط مدرس صورت گرفت.